Ultima actualizare: 10.01.2019

Prin utilizarea website-ului byarmina.com , sunteți de acord cu următorii Termeni și Condiții.

Despre prezenții Termeni și Condiții

Accesul și utilizarea website-ului byarmina.com (denumită în continuare ”Site”) sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștință faptul că orice alte acorduri între Dumneavoastră și eBrains Digital SRL sunt înlocuite prin prevederile prezenților Termeni și Condiții.

eBrains Digital SRL își rezervă dreptul de a revizui, modifica și actualiza acești termeni în orice moment și fără vreo notificare prealabilă. Pentru a consulta aceste actualizări și a le lua la cunoștință va trebui să vizitați această pagină a Site-ului în mod periodic. Continuarea utilizării Site-ului după ce secțiunea de Termeni și Condiții a fost actualizată denotă acordul Dumneavoastră implicit cu acestea.

În cazul unei discrepanţe între prezenţii Termeni şi Condiţii şi Termenii şi Condiţiile suplimentare, vor prevala Termenii şi Condiţiile suplimentare.

Dacă nu respectaţi prezenţii Termeni şi Condiţii şi nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunţăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).

Dacă anumiţi termeni se dovedesc a fi inaplicabili, acest lucru nu va afecta restul Termenilor şi Condiţiilor.

Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizarea ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți Site-ul.

Proprietatea conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta – incluzând, fără limitare, toate textele, imaginile și alte forme de media (denumite în continuare „Conținut”) – se află în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al eBrains Digital SRL sau al terților implicați în dezvoltarea acestuia cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo sau marcă de serviciu constituie marcă înregistrată și neînregistrată a eBrains Digital SRL sau a terților implicați în dezvoltarea Site-ului.

Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut fără permisiunea scrisă a proprietarului Conținutului, cu excepția cazurilor prevăzute în Condițiile de Utilizare. eBrains Digital SRL își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând, dacă este necesar, până la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanțele penale.

Atunci când încărcați, trimiteți, stocați sau primiți Conținut în cadrul cursurilor sau proiectelor de pe Site sau prin intermediul acestora, acordați eBrains Digital SRL (și terților cu care colaborăm) o licenţă globală pentru utilizarea, găzduirea, stocarea, reproducerea, modificarea, crearea de lucrări derivate, comunicarea, publicarea, executarea publică, afișarea publică și distribuirea respectivului Conținut. Drepturile pe care le acordați în cadrul acestei licențe sunt folosite cu scop de îmbunătățire a prestației eBrains Digital SRL, pentru promovarea proiectelor întreprinse de eBrains Digital SRL și pentru dezvoltarea de proiecte noi. Această licenţă rămâne în vigoare chiar dacă nu mai utilizaţi acest Site.

Condiții de utilizare

eBrains Digital SRL acordă permisiunea de a utiliza Site-ul dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 1. Conținutul existent pe Site poate fi descărcat și folosit doar pentru uz personal și necomercial și doar dacă utilizatorul se angajează să se conformeze cu informațiile referitoare la dreptul de autor (copyright) și alte drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut;
 2. Este interzisă descărcarea, utilizarea și distribuirea imaginilor care fac obiectul pozelor de profil ale utilizatorilor înregistrați pe site;
 3. Este interzisă utilizarea imaginilor cu persoane sau locuri fără acordul scris al eBrains Digital SRL;
 4. Utilizatorii sunt pe deplin responsabili de conținutul încărcat, distribuit, publicat și transmis pe Site;
 5. Utilizatorilor nu li se acordă permisiunea de a distribui, modifica, copia, transmite, expune, refolosi, reproduce, publica, autoriza, vinde, transfera, de a acorda o licență de folosire sau de a crea lucrări derivate din sau de a folosi Conținutul în alt mod decât cel prestabilit fără acordul scris al eBrains Digital SRL;
 6. Este interzisă utilizarea acestui Site pentru a posta sau transmite orice fel de material cu caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hărțuire, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic, profan sau orice alt tip de material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, care ar putea da naștere responsabilității civile sau încălca orice lege. eBrains Digital SRL va coopera pe deplin cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se cere sau se ordonă eBrains Digital SRL să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe Site sau prin intermediul Site-ului;
 7. Este interzisă utilizarea Site-ului în scop publicitar sau pentru orice fel de tranzacție de tip comercial.

Contul de cumpărător

Pentru a înregistra un cont pe Site, utilizatorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Să fi împlinit vârsta de 14 ani;
 2. Să nu folosească roboți sau orice altă metodă de înregistrare automată a unui cont;
 3. Să furnizeze toate datele de contact cerute în formularul de înregistrare al contului (exemplu: nume, adresă e-mail, oraș, telefon, etc.);
 4. Să ia la cunoștință faptul că utilizatorii sunt singurii responsabili cu securitatea contului și parolei aferente acestuia. eBrains Digital SRL nu este responsabilă pentru daunele provocate de nerespectarea acestei prevederi.

 

Confidențialitate

Toate datele cu caracter personal – precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail – transmise sau folosite de utilizatori pe Site, prin e-mail sau prin altă modalitate conexă vor fi folosite în conformitate cu legea. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți sau folosiți pe acest Site – precum: întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest tip – vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Garanții

Întreg conținutul acestui site vă este oferit fără niciun fel de garanție, fie aceasta expresă sau implicită, și poate fi modificat în orice moment.

 

Exonerarea de răspundere

Utilizați acest site pe proprie răspundere. eBrains Digital SRL, afiliații, directorii, managerii, agenții sau terții implicați în crearea producerea sau livrarea site-ului nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, logistice sau orice alte daune care pot fi legate de utilizarea acestui Site, de utilizarea Conținutului de pe acest Site sau de interacțiunile dintre utilizatorii acestui Site.

eBrains Digital SRL poate, în mod unilateral, să întrerupă utilizarea de către Dumneavoastră a Site-ului odată ce se constată nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, aveți obligația de a (a) înceta imediat utilizarea Site-ului și (b) distruge orice copii făcute după orice parte a Conținutului său. Nu veți considera eBrains Digital SRL ca fiind răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusă de către un terț împotriva eBrains Digital SRL drept rezultat al (a) neglijenței, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea Dumneavoastră sau (b) încălcării din partea Dumneavoastră a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.

Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Prezenții Termeni de Utilizare și utilizarea acestui Site sunt guvernate de legile de pe teritoriul României. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror dispute ce ar putea apărea din, care s-ar putea referi la sau care vor fi în directă legătură cu prevederile Termenilor de Utilizare și/sau a Conținutului de pe acest Site sau în cazul disputelor în care acești Termeni de utilizare și/sau acest Site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Copyright © 2017 – 2018 eBrains Digital SRL – Romania. Toate drepturile rezervate.